میز تالاری

میز تالاری

انواع ميز هاي تالاري توليدي مبلمان تالاري دهقان از قبيل :ميز شام تالار در سايزهاي مختلف ،ميز تالاري الماسي ،ميز تالاري كويين ، ميز تالاري كويين مستطيل، و انواع ميز تالار و تالاري در ابعاد و سايز هاي گوناگون